Oferta

ROBOTY ZIEMNE:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy pod szamba, oczyszczalnie biologiczne, nawodnienia,
 • montaż oczyszczalni biologicznych,
 • wykopy pod instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne itd…,
 • porządkowanie terenu po budowie (wywóz gruzu, ziemi itp…),
 • wyrywanie drzew, usuwanie karp,
 • utwardzanie dróg i placów,
 • usługi ciągnikiem rolniczym z pełnym osprzętem,
 • wyburzenia,
 • melioracja terenu, opaski , odwodnienia,
 • zagęszczanie terenu walcem wibracyjnym,
 • profilowanie rowów i nasypów,
 • mycie kostki brukowej,
 • wymiana gruntu,
 • zakładanie trawników.

TRANSPORT CIĘŻAROWY (wywrotka 25 T (DMC), wywrotka 12 T (DMC) z HDS-em):-

 • piach płukany,
 • żwir,
 • ziemia ogrodowa,
 • pospółka,
 • kruszywo,
 • żużel.

ODŚNIEŻANIE DRÓG, PLACÓW, CHODNIKÓW I WYWÓZ ŚNIEGU

Możliwość komentowania jest wyłączona.