Oferta

ROBOTY ZIEMNE:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy pod szamba, oczyszczalnie biologiczne, nawodnienia,
 • wykopy pod instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne itd…,
 • porządkowanie terenu po budowie (wywóz gruzu, ziemi itp…),
 • wyrywanie drzew, usuwanie karp,
 • utwardzanie dróg i placów,
 • usługi ciągnikiem rolniczym z pełnym osprzętem,
 • wyburzenia,
 • melioracja terenu, opaski , odwodnienia,
 • zagęszczanie terenu walcem wibracyjnym,
 • profilowanie rowów i nasypów,
 • wymiana gruntu,

TRANSPORT CIĘŻAROWY (wywrotka 14 T DMC 4X4),

 • piach płukany,
 • żwir,
 • ziemia ogrodowa,
 • pospółka,
 • kruszywo,

ODŚNIEŻANIE DRÓG, PLACÓW,